اهدا کمک هزینه به مجمع خیرین تامین سلامت فارس در راه مبارزه با کرونا

در همدلی نیک اندیشان عرصه سلامت شهرستان های استان فارس در مهار کرونا، بنیاد خیریه اکبر سلطانی نسب با هدایت و همت مجمع خیرین تأمین سلامت فارس در این امر مشارکت کرده است.

بنیاد خیریه اکبر سلطانی نسب در تهیه اقلام و ملزومات محافظتی در جهت پیشگیری از کروناویروس در قالب کمک نقدی به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اقدام نموده است. این مبلغ جهت تهیه لوازم بهداشتی مورد نیاز بیمارستان ها برای مقابله با کوید-۱۹  و داشتن سهمی در ارائه خدمات به پرسنل درمان  و مقابله با این بیماری اهدا گردیده است.

در همین راستا و با دیدن فداکاری و ایثار کادر بهداشت و درمان در این روزهای سخت، با هدف حمایت و پاسداشت از پرسنل کادر درمان استان فارس که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند، کمک هزینه به مبلغ  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال جهت تهیه و اهداء کارت هدیه تقدیم گردید، تا با قدم برداشتن در راه تقدیر و تشکر از پرستاران و دیگر زحمتکشان عرصه سلامت ، این امر باعث دلگرمی و ایجاد روحیه بیشتر بین کارکنان عرصه سلامت شود.

امید است با همکاری هر چه بیشتر مردم فهیم و مسئولین دلسوز این بیماری هر چه زودتر ریشه کن گردد.