لینک کلاسهای آنلاین سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

دانش آموزان بورسیه گرامی برای ورود به کلاس بر روی لینک کلیک نمایید

کلاس ششم:

دروس کلاس ششم

کلاس هفتم:

دروس کلاس هفتم

کلاس هشتم:

فیزیک هشتم

شیمی هشتم

عربی هشتم

کلاس نهم:

فیزیک نهم

شیمی نهم

عربی نهم

کلاس دهم

عربی دهم انسانی