برگزاری کلاس های تابستانه بنیاد

در اولین تابستان فعالیت بنیاد، کلاس های تابستانه با توجه به علاقه مندی و نیازسنجی مادران و دانش آموزان در حال برگزاری است.
بنیاد خیریّه سلطانی نسب  دوره های آموزش کامپیوتر، طراحی و نقاشی، گلستان خوانی و زبان انگلیسی جهت دانش آموزان در دوره های مختلف سنی و برای مادران کلاس  مهارت های زندگی را در نظر گرفته است.

در وهله اول به مادران و دانش آموزان در رابطه با عنوان کلاس ها، روز و زمان تشکیل آن ها اطلاع رسانی گردید تا هر فرد نسبت به علاقه خود در کلاس های اختیاری (گلستان خوانی-نقاشی) ثبت نام نماید.
محور اصلی کلاس های مادران، مهارت های توانمند سازی مادران سرپرست خانوار می باشد .

برای دانش آموزان با توجه به رده بندی سنی آنان کلاس های گلستان خوانی و نقاشی در دفتر بنیاد با حضور اساتید مجرب گلستان خوانی و نقاشی برگزار می گردد.
دوره ICDL با همکاری خیرخواهانه مجتمع علم و صنعت، در محل آن مجتمع برگزار می گردد که بنیاد خیریّه سلطانی نسب با هماهنگی آن مجتمع و پرداخت شهریه جهت دوره آموزش کامپیوتر این فرصت را برای دانش آموزان فراهم آورد تا بتوانند گواهی پایان دوره را دریافت نمایند.

بنیاد خیریّه سلطانی نسب با هدف الزام یادگیری یک زبان خارجی برای دانش آموزان، طی برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده دانش آموزان در دو کانون زبان ایران و نوید ثبت نام نمودند تا دانش آموزان از یادگیری زبان بی بهره نباشند؛ قابل ذکر است دانش آموزان جهت پرداخت شهریه طبق نیازسنجی از حمایت ۵۰% تا ۱۰۰% این بنیاد بهره برده اند.