بازدید و اجرای نمایش گلستان خوانی در سعدیه

ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلِح، متخلص به سعدی که آثارش در طی سال ها در مکتب خانه ها و مدارس به عنوان منبع کتب آموزشی تدریس می شده و بسیاری از ضرب المثل های رایج در فرهنگ کنونی ما از آثار این شاعر ارجمند است. سعدی به گواهی آثارش به ویژه گلستان و بوستان، بیش از اغلب شاعران در بند تعلیم و تربیت افراد بوده و نظریّات تربیتی و اخلاقی خود را به وجهی پی گیر و جدّی و در عین حال روشن و رسا بیان کرده است.
بنیاد خیریّه سلطانی نسب تصمیم بر آن داشته که در تعلیم و تربیت دانش آموزان از گلستان سعدی بهره ببرد به همین منظور از خانم دکتر قریشی دعوت به عمل آمد تا در آموزش گلستان خوانی به دانش آموزان بورسیه، این بنیاد را همراهی نمایند.
کلاس گلستان خوانی در تابستان ۹۸ در محل بنیاد برگزار گردید که دانش آموزان در ۲ رده سنی ابتدایی و متوسطه اول در این کلاس ها شرکت نمودند که همراه با یادگیری گلستان خوانی، دانش آموزان آموختند که حکایت های پندآموز را به صورت نمایش به اجرا درآورند؛ لذا در همین راستا در آخرین جلسه، با دعوت از دانش آموزان و مادرانشان به آرامگاه سعدی، نمایشی از حکایت های گلستان سعدی توسط دانش آموزان در آرامگاه اجرا شد که در پایان به هر کدام از دانش آموزان کتاب گلستان سعدی به رسم یادبود هدیه گردید.

اگر در سرای سعادت کس است
ز گفتار سعدیش، حرفی بس است
((سعدی))

113